top of page
ABOUT US

Hãy gọi chúng tôi để trở nên nhân viên và thành viên của Y-đoàn Agape Health Care Charity.

VOLUNTEERS
Lòng dâng hiến của Quí vị sẽ làm thay đổi nhiều đời sống.
Xin bấm vào hình trái tim bên cạnh để dâng hiến tài chánh.
DONATION

Vission-Khải Tượng: Để góp phần vào công tác truyền giảng Tin Lành của Chúa Giê-xu Christ cho 100,000,000 (một trăm triệu) đồng bào Việt Nam trong ba mươi năm tới, cung cấp Y-tế miễn phí là một phương tiện thiết thực để truyền giảng Tin lành qua việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Khải tượng này thể hiện đúng hình ảnh của Chúa Giê-xu năm xưa khi Ngài còn tại thế, Ngài vừa giảng đạo vừa chữa lành bệnh tật cho đồng bào nghèo khổ, đau thương của Ngài tại Pa-lét-tin.

 

Goals-Mục Tiêu: Từ nay cho đến năm 2050 mỗi làng-xã miền quê tại Việt Nam sẽ có một phòng khám (trạm xá) miễn phí để phục vụ đồng bào. Trong 5 năm đầu (đến 2022), Agape Health Care Charity xin Chúa cho thành lập thí điểm ít nhât là từ 1-5 phòng khám tại Việt Nam.

 

Slogan-Phương Châm: Agape Health Care Charity làm bàn tay nối dài của Chúa Giê-xu để rờ chạm vào thân thể và linh hồn của đồng bào Việt Nam. Cho nên, tất cả các nhân sự chăm sóc Y-tế của AHCC phải là những Cơ-đốc nhân được tái sanh, và được trang bị (soft skills) kỹ năng mền của AHCC. Mọi phòng khám của AHCC phải được minh danh là cơ sở Y-tế Từ Thiện Tin Lành. AHCC phục vụ tất cả các bệnh nhân, không phân biệt đối xử bất cứ ai vì bất cứ lý do gì. Trông cậy vào quyền năng và sự tiếp trợ của Chúa Giê-xu Christ, AHCC không hối lộ hay thỏa hiệp với các thế lực thế gian để được tồn tại.

 

Ogranization-Tổ Chức: Kêu gọi sự cộng tác của tất cả các Christian-Health Care Professinals (Cơ-đốc nhân-Chuyên Gia Y-tế) tại Hải ngoại và Quốc nội. Liên kết với tất cả các giáo hội Tin lành, các hội đoàn từ thiện Cơ-đốc, và sự góp phần của tất cả các Con-dân Chúa người Việt Nam. Agaple-Health Care Charity là một tổ chức bất vụ lợi, thuần túy Tin Lành và phi-giáo phái.

Agape Health Care Charity mong đợi sự cộng tác của các Cơ-đốc nhân Chuyên gia Y-tế như:

 • Bác sĩ 

 • Nha sĩ

 • Dược sĩ

 • Y-tá

 • Trợ lý Y-tế

 • Chuyên gia trị liệu

 • Chuyên gia tư vấn

 • Chuyên gia tổ chức 

 • Nhà cung cấp dụng cụ Y-khoa

 • Thiện nguyện viên

 • Các Ân nhân

bottom of page