top of page

SERVICES/CÁC DỊCH VỤ

DỊCH VỤ CẤP I (TỦ THUỐC TÌNH THƯƠNG-AGAPE)
INTERNAL MEDICINE
PHARMACY
ĐỊA ĐIỂM CÁC TỦ THUỐC TÌNH THƯƠNG-AGAPE
DỊCH VỤ CẤP II (PHÒNG KHÁM BỆNH TÌNH THƯƠNG-AGAPLE)

ĐỊA ĐIỂM MỤC TIÊU

RADIOLOGY SERVICES
ORTHOPEDICS

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

DỊCH VỤ CẤP III (TRẠM XÁ TÌNH THƯƠNG-AGAPE

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Ông Trần Văn Huệ là người được đề cử làm giám đốc điều hành Dịch vụ Cấp I (Tủ Thuốc Tình Thương-Agape). Ông là người lập kế hoạch phát triển, trình các đề xuất liên hệ đến nhân sự, tài chánh, địa điểm mục tiêu, và có trách nhiệm tổng quát về mọi sinh hoạt liên hệ đến Dịch vụ Cấp I.  

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Mục đích của Dịch vụ Cấp I là xây dựng nền tảng cho việc phát triển lên hệ Cấp II (Phòng Khám Bệnh Tình Thương) khi điều kiện cho phép. Mỗi Tủ Thuốc Tình Thương (TTTT hay 4T) sẽ do một Y-tá tại Việt Nam đảm trách, kết hợp với các nhân sự tại Hội Thánh địa phương phục vụ đồng bào trong việc chăm sóc sức khỏe và tâm linh. Công tác chủ yếu của 4T là sơ cứu và phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo.

ĐỊA ĐIỂM MỤC TIÊU

Khải tưởng chung của AHCC là mỗi phường-xã tại các tỉnh thành của Việt Nam sẽ có các 4T để phát thuốc cho đồng bào nghèo. Cơ sở của mỗi 4T sẽ do chính các Cơ-đốc nhân tại địa phương dâng hiến (cho mượn). Tài chánh hoạt động sẽ do sự kết hợp giữa các mạnh thường quân tại Việt Nam và Hải Ngoại cung cấp.

Ghi chú: (4T) lấy từ 4 chữ T trong: Tủ Thuốc Tình Thương

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

ĐỊA ĐIỂM MỤC TIÊU

TỦ THUỐC TÌNH THƯƠNG (4T # 02)

TỦ THUỐC TÌNH THƯƠNG (4T # 03)

TỦ THUỐC TÌNH THƯƠNG (4T # 01)

Tủ thuốc tình thương # 01 sẽ chính thức hoạt động vào thời gian sơm nhất. Địa điểm: Ấp 6, Xã Bình Thành, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre. Liên lạc: 

bottom of page