Upcoming Events - Sự Kiện Mới

 • NGƯỜI TIN LÀNH VÀ BIẾN CỐ 2020
  NGƯỜI TIN LÀNH VÀ BIẾN CỐ 2020
  Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam tại CA
  Oct 14, 2017, 9:30 PM – 9:30 PM
  Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam tại CA
  Người Tin Lành cần làm gì trước sự kiện Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh lỵ của Trung Quốc.