top of page

THÔNG BÁO TÀI CHÁNH

Tôi là Mục sư Phạm Hùng, xin chân thành cảm ơn Quý Ân Nhân đã dâng hiến tài chánh cho mục vụ Y-tế Agape Health Care Charity (AHCC). Xin Chúa Giê-su Christ ban phước bội phần trên Quý Ân Nhân. AHCC đã được chính phủ Hoa Kỳ, tiểu bang Washington cấp giấy phép hoạt động như một tổ chức từ thiện bất vụ lợi. Cho nên, mọi sự đóng góp của Quý Ân Nhân sẽ được khấu trừ thuế theo luật định. AHCC luôn chủ trương công khai và minh bạch trong tài chánh.

CÁC ÂN NHÂN DÂNG HIẾN TRONG THÁNG 8/2017

 

01. Trần Văn Huệ         $100.00

bottom of page