top of page
Mr. HUỆ TRẦN (GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HỆ CẤP I)
Ông Trần Văn Huệ từng là Sĩ quan Phi công của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã tốt nghiệp Cử nhân Thần học, và đang là sinh viên Cao học Mục vụ tại the Vietnamese Bible Institute. 

 

 

Rev. HUNG PHAM (TỔNG GIÁM ĐỐC)
Mục sư Phạm Ngọc Hùng là sáng lập viên của Agape Health Care Charity. Ông cũng là một trong những người sáng lập the Vietnamese Bible Institute.
Mr. UNG PHONG (CỐ VẤN NGOẠI GIAO)
Ông Ung Thanh Phong là thành viên của Hội Thánh Báp-tít Olympia, ông từng là Sĩ quan Viễn thám của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã tốt nghiệp Cử Nhân Thần Học, và đang là sinh viên Cao học Mục vụ tại the Vietnamese Bible Institute.

 

 

Nhân Viên Quản Trị và Y-Đoàn
Mrs. GIANG NGUYỄN (CỐ VẤN 4T # 01)
Bà Nguyễn Thị Giang từng là y-tá trên 10 năm tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Bà hiện đang là chuyên viên nghành thẩm mỹ tại Hoa Kỳ.

 

 

Y-tá Lê Thị Thu Thảo (Y-tá Trưởng 4T#01)
Cô Lệ Thị Thu Thảo đang là Y-tá Trung cấp Điều Dưỡng. Cô từng làm việc tại Trung Tâm Nhi Khoa Gò Vấp, Saigon. Cô đang là Y-tá trưởng tại Tủ Thuốc Tình Thương Giồng Trôm Bến Tre (4T#01)

 

 

Y-TÁ. LÊ BÙI BÍCH PHƯƠNG  (TỔNG THỦ QUỸ)
Cô Y-tá Lê Bùi Bích Phương là thành viên của Hội Thánh Báp-tít Olympia. Cô đang là Y-tá khoa chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Saint Peter Olympia.
Y-Sĩ TRẦN VÂN
Cô Y-Sĩ Trần Vân là một thành viên của Hội Thánh Báp-tít Olympia. Cô là chuyên gia trị liệu về rối loạn ngôn ngữ cho trẻ em (Speech Therapist). Cô đang làm việc cho phòng Y-tế của một trường học tại học khu Thurston.
bottom of page